HOME

Anglutni papir
Ker investicija ande manuša!
EVROPAKO SOCIALO FONDO
Operacionalo Sektorialo Programo Barjaripen e Manušikane Resursengo 2007 – 2013
Prioritaro axa 6
Baro domeno intervencijako 6.3
Anav le projektosko: Socialo inkluzia e romane žuvljengi
Numero vaš o arakhipen e kontraktosko: POSDRU/71/S/6.3/38494/
I Asociacia e Romane Žuvljengi andar i Rumunia kerel:
KURSURJA BI LOVENGO!!!
1)KALIFIKACIJA, REKALIFIKACIJA
2)INSTRUKCIJA, PERFEKCIONARJA, SPECIALIZACIJA
3)BURSE SIKLIMASKE/ ŽANIMASKE/ SOCIALO
Te šaj xramosaren tumen pheren o formularo kaj si pe linija.
Vaš maj but informacije roden amen ko telfono: 0311 054 259 vaj ko
fakso: 0311 054 258.
Aneksa 17 – Registracijako formularo vaš e žuvlja

Pakivale amala,

Sam lošale te phenas tumenge ke si tumen šansa te arakhen po sito amare projektosko nevimata pal i buki kaj kerdjas pes ži akana ande amaro projekto thaj šaj dikhen so ramosardjas pes ande žurnali thaj so dine ke televizija pal o projekto „ Socialo Inkluzija e romane žuvljengi“.

Ande sekcija Regionalo Centrurja šaj ginen pal amare žanimaske, kalifikacijake, specializacijake thaj rekalifikacijake kursurja thaj pal e aktiviteturja kaj keren pes ande Regionalo Centrurja vaš e Romane Žuvlja.

Ande sekcija  Aktivitete thaj Rezultaturja šaj arakhen informacija pal e aktiviteturi kaj si ande buki akana thaj indikatorja pal e rezultaturja.

Ande sekcija Akizicije šaj dikhen e maj palutne dokumenturi vaš e ofertanturi pal e akizicije kaj keren pes ando projekto.

Sa kadja, mangas tumen te žanen ke šaj te ginen vi i sekcija Nevimata kaj šaj te dikhen e maj neve fotografije thaj ramosarimata pal amende ande media thaj e maj neve thana butjake andar o projekto kaj inkaldjam len ko konkurso.

Najsaras tumenge vaš tumaro intereso!

Le projektoski grupa „Socialo Inkluzija e Romane Žuvljengi“

Comments are closed.