Comunitatea de practica

În cadrul proiectului “Incluziunea sociala a femeilor rome” cofinanţat de Guvernul României şi Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6: “Promovarea incluziunii sociale”, DMI: 6.3.”Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii” unul dintre obiectivele specifice se referă la înfiinţarea unei comunitati de practica a expertelor rome în incluziunea socială a femeilor rome.

Ce este comunitatea de practica?

Comunitate de practică a expertelor rome este initiativa noastra pentru crearea unui cadru activ şi continuu de îmbunătăţire a cunoştinţelor şi abilităţilor în implementarea politicilor publice/proiectelor privind comunităţile de romi prin schimb de know how, expertiză, bune practici şi identificarea în comun de soluţii viabile la problemele pe care expertele le întampină în munca lor.

Pregatirea şi funcţionarea reţelei naţionale a femeilor rome ca o comunitate de practică reprezintă o metodă inovativă abordată de proiect, folosită pentru prima dată în România, pentru a crea un cadru informaţional şi didactic care va contribui la îmbunătăţirea cunostinţelor şi aptitudinilor expertelor rome în domeniul lor de pregătire.

Comunitatea de practică va funcţiona ca o reţea gazduită online prin intermediul unui website şi va relaţiona cu alte reţele şi comunităţi de practică internaţionale de gen.

Comments are closed.