Partenerii proiectului

Agenţia Naţională pentru Romi (ANR)

Agenţia Naţională pentru Romi este înfiinţată prin Ordonanţa de Urgenţă 78/2004, aprobată prin Legea 7/2005. Agenţia Naţională pentru Romi este structura guvernamentală de reprezentare a romilor în plan naţional. Instituţia funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi este coordonată de ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului. Agenţia Naţională pentru Romi este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a Primului-Ministru. Agenţia Naţională pentru Romi aplică, coordonează, monitorizează şi evaluează măsurile din domeniile sectoriale de intervenţie socială, cuprinse în Strategia Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei romilor, aprobată prin H.G. Nr.430/2001. Caracterizată de concepte precum transparenţă, deschidere, parteneriat Agenţia Naţională pentru Romi urmăreşte realizarea unui cadru cât mai flexibil de dialog, deschis tuturor actorilor implicaţi în domeniul său de activitate, precum şi creşterea gradului de transparenţă a activităţii sale în raport cu societatea civilă. Agenţia Naţională pentru Romi elaborează şi pune în practică o viziune prin care să asigure complementaritatea iniţiativelor naţionale (H.G. 430/2001, PND 2007-2013, POSDRU, etc) cu cele internaţionale precum Deceniul de Incluziune a Romilor. Incluziunea socială a persoanelor aparţinând minorităţii romilor, facilitarea accesului lor pe piaţa muncii şi promovarea unei societăţii inclusive, prin care să se asigure bunăstarea tuturor cetăţenilor săi, reprezintă o prioritate pentru Agenţia Naţională pentru Romi. Astfel, instituţia a atras, în anul 2008 din Fondul Social European în România, aproximativ 25 milioane de euro. Banii sunt destinaţi îmbunătăţirii accesului şi participării romilor pe piaţa muncii prin abordarea complexă (ocupare, educaţie şi protecţie socială) urmărind obiectivele de a concerta eforturile de prevenire şi sprijinire a populaţiei de romi în vedea obţinerii unei formări profesionale adecvate şi creşterea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii.
www.anr.gov.ro
Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale (ISPMN) a fost inlocuit de CENTRUL DE CERCETARE SI CONSULTANTA IN DOMENIUL CULTURII care a preluat atributiile care ii reveneau in proiect vechiului partener. Centrul de Cercetare si Consultanta in Domeniul Culturii este un institut de cercetare dezvoltare cu competente de cercetare stiintifica interdisciplinara care analizeaza cu ajutorul instrumentelor statistice si metodelor sociologice sectorul cultural si al industriilor conexe. Partenerul ofera consultanta si asistenta unui organism administrativ central, defineste si monitorizeaza politici publice si produce date si cercetari aplicate pentru proiecte finantate prin programele Uniunii Europene.Din anul 2005, partenerul a efectuat cercetari pentru beneficiari precum Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, Ministerul Turismului, Organizatia Mondiala a Drepturilor de Autor, Centrul National de Cultura a Romilor, Comisariatul programului Sibiu – Capitala Culturala Europeana 2007, Comisia Europeana, Education, Audiovisual & Culture Executive Agency, Uniunea Teatrala, ERICarts, Consiliul Europei, Ministerul Culturii si Cultelor, Reteaua de Internationale de Politici Culturale, Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului Bucuresti, UNESCO. Activitatea de cercetare a partenerului este monitorizata si avizata anual de un consiliu stiintific format din 10 membri cu excelenta in domeniu culturii si cercetarii si care ocupa pozitii de varf in invatamantul superior si in institutii ale societatii civile. Echipa de cercetare a partenerului este interdisciplinara si este alcatuita din specialisti in sociologie, economie, stiinte politice, geografie si istorie. In
cadrul proiectelor dezvoltate, partenerul a dobandit competente in ceea ce priveste ADMINISTRAREA DE BUGETE (520.000 LEI in perioada 2006-2010) prin efectuarea eficienta a procedurilor financiare si administrative necesare. Din punct de vedere al PARTENERIATELOR, partenerul a realizat cu succes numeroase parteneriate nationale si internationale. Partenerul a incheiat Parteneriate cu Organizatia Mondiala a Drepturilor de Proprietate Intelectuala, Programul Cultural Elvetian in Romania, LDK Consultants Engineers and Planners S.A. In anii 2006, 2007 si 2008 partenerul a participat la o serie de proiecte europene precum: Compendiul pentru Politici Culturale: Sectiunea Romania, studiul de impact “Sibiu – Capitala Culturala Europeana 2007” si studiul privind digitalizarea patrimoniului cultural in Europa: Cazul Romaniei. Din anul 2009, partenerul este parte dintr-un proiect de promovare a antreprenoriatului in domeniul industriilor creative. Partenerul are experienta in studii privind minoritatea rroma si cultura minoritatii rrome dobandita in cele doua studii realizate pana acum pe aceasta tema. De asemenea, partenerul are experienta in studii privind ocuparea fortei de munca in industriile bazate pe copyright si analiza mediului economic din industriile creative si conexe in cadrul studiului din anul 2008. Partenerul are experienta si in analiza pontetialului economic si cultural local dobandita in cadrul celor trei editii ale studiului privind vitalitatea oraselor din Romania din punct de vedere al industriilor creative si al sectorului cultural (2006-2010). De asemenea, partenerul are expertiza in analiza potentialului economic si cultural din zonele rurale exprimata in analiza configuratiei economice a localitatii Jilava 2004-2008. Experienta partenerului in analiza potentialului
cultural al zonelor rurale este evidentiata prin studiul realizat in anul 2005 privind situatia caminelor culturale din zonele rurale din Romania. Partenerul are EXPERIENTA in realizarea activitatilor de PROMOVARE SI DISEMINARE a rezultatelor activitatilor desfasurate. Diseminarea si valorificarea rezultatelor activitatilor s-a realizat pe mai multe niveluri: postarea pe website-ul institutiei a rapoartelor de cercetare, prezentarea la colocvii, conferinte si simpozioane nationale si internationale, organizate de partener sau de alte organisme, conferinte de presa pentru diseminarea rezultatelor cercetarilor catre publicul larg, elaborarea de publicatii specifice pe diferite tipuri de suport, publicarea de studii si articole stiintifice in reviste de specialitate. http://www.culturadata.ro/

European Roma Rights Center (CEDR)

Centrul European pentru Drepturile Romilor (CEDR) este o organizaţie internaţională de drept public implicată într-o gamă largă de activităţi care vizează combaterea rasismului anti-romi şi abuzul asupra drepturilor romilor. Abordarea CEDR implică litigii strategice, promovare internaţională, cercetarea şi dezvoltarea de politici, precum şi de formare a activiştilor romi. CEDR a pus în mişcare mai mult de 500 de instanţă în 15 ţări cu scopul de a stopa discriminarea impotriva indivizilor de etnie roma in educaţie, locuire, ocuparea forţei de muncă, sănătate şi alte domenii. Ea a obţinut peste 2 milioane de euro cu titlu de despăgubiri pentru persoanele fizice romi pentru abuzul care le-au suferit şi eşecul ulterior al guvernelor lor. De la înfiinţarea sa în 1996, CEDR a depus eforturi pentru a se asigura că problemele legate de drepturile omului cu care se confruntă comunităţile de romi sunt ferme pe agenda politică în Europa şi în afara ei.
www.errc.org

 

 

 

Comments are closed.